Szélesség ( Latitude ) és Hosszúság ( Longitude )

Egy gömb felületén a pozíciónkat két érték segítségével tudjuk leírni. Egy vízszintes tengely mentén mért adat és egy függőleges tengely mentén mért adat segítségével. A tengeri térképek is ezen az elven működnek. A térképeken ez úgy néz ki, hogy a kiindulási pont a föld forgástengelye. Ennek felső pontja az északi sarkpont és az alsó a déli sarkpont. A forgástengelyre merőlegesen egyenlő távolságra a két sarkponttól fut az egyenlítő. Így megkaptuk a koordináta rendszer két tengelyét.  Azaz van kétszer 360° ( a sarkpontokat összekötő felületi görbék, valamint a forgástengelyre merőleges felületi görbék azaz együttes néven a loxodrómák ) amiknek segítségével már meghatározható egy adott pont helyzete a gömb felületén. Viszont a szélesség ( észak-dél, parallel, latitude )  nem 360° hanem 180°.

De…! A 180°-ot is két részre osztjuk, mert a 0° nem valamelyik sarkponton van, hanem a szélességi 0° az egyenlítő és a pólusok fele 2×90°, azaz északi szélesség 0-90°-ig és déli szélesség 0-90°-ig. 

A szélességi fok határozza meg az egyenlítőtől való távolságunkat északi vagy déli irányban. Szélesség leírása:  43°12,45’ N vagy 37°34,25’ S

 

A hosszúság ( Longitude, meridián, ) szintén két részre oszlik a 360 fok helyett. Adott a 0°, mely a greenwichi délkör melyet egy nemzetközi megállapodás határoz meg, illetve a 180°. Az időzónákat is innen számoljuk. Keletre plusz, nyugatra mínusz a föld forgásirányából adódóan. A 180. fok a dátum választó.

 

Tehát itt sem 360°-ról beszélünk, hanem 180° keleti és nyugati irányban. Ha kelet felől haladunk nyugat felé és átlépjük a dátumválasztó vonalat, akkor ha ezt kedden tettük, onnantól hétfő lesz. Nyugatról kelet felé haladva hétfőből kedd. Fontos, hogy a 180° és a dátumválasztó nem esik egybe mindenhol a 180. hosszúsági fokkal melynek oka, hogy egy országon belül nem lehet két különféle időzóna.

A  hosszúsági fok azt mutatja meg, hogy mekkora távolságra vagyunk a 0°-tól keletre vagy nyugatra.

Hosszúság leírása: 15°15,35’ E vagy 53°25’ W

Amennyiben pozíciót határozunk meg, minden esetben először a szélességi adatokat, ( észak vagy dél ), és csak utána a hosszúsági adatokat ( kelet vagy nyugat ) adjuk meg.

Például Velencében a Marina Saint’ Elena koordinátái: 45°5,39’N és 12°21,59’E

Fontos, hogy az időzónákat NEM a 0°-tól számítjuk! 1 óra az 15°-al egyezik meg ( hosszúság ), ami annyit jelent, hogy a 0°-tól keleti és nyugati irányban azaz +/- 7,5°-ra van a greenwichi idő ( GMT ) és innen számolva 15°-ként +/- 1 óra az eltolódás. Azaz 0°-tól 7,5°-ig GMT 0 majd 7,5°-tól lesz GMT +1 majd 22,5°-tól GMT +2 és 37,5°-tól GMT +3… Nyugat felé ugyan így, csak mínusz előjellel. GMT -1, stb…